Когда юридические лица передают документацию в архив


Перечень консультаций

«Единщики» не ведут учёт запасов

Изменение класса профессионального риска на производстве, основные моменты

Благотворительная помощь не облагается налогом, если её целевое предназначение подтверждено

За что бухгалтер несёт ответственность. Разъяснение Минюста

Когда юридические лица передают документацию в архив«Спрощенці» не ведуть облік запасів

Фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку, не здійснюють облік залишків товарних запасів, матеріалів, сировини та не відображають їх у книгах обліку доходів (книгах обліку доходів та витрат).
Відповідно до п.296.1 ст.296 Податкового кодексу України платники єдиного податку (фізичні особи-підприємці) ведуть облік у порядку, визначеному пп.296.1.1 - 296.1.2 цього пункту.

Зокрема, платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.
Платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пп.296.1.2 п.296.1 ст.296 ПКУ).

Форми книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, а також порядки їх ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 р. № 1637. Зазначені форми книг та порядки їх ведення не передбачають ведення фізичною особою-підприємцем обліку залишків товарних запасів, матеріалів, сировини та відображення результатів такого обліку у книгах.

Джерело: Міндоходів у Тернопільській області


Зміна класу професійного ризику виробництва: ключові моменти

ДФСУ у листі від 28.10.2014 р. № 8668/7/99-99-11-17 нагадала, що порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності (розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва здійснюється за кодами згідно з ДК 009:2010) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. № 237.

У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом 10 робочих днів після отримання виписки з Єдиного держреєстру узгоджує клас професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків за заявою, отриманою від платника єдиного внеску, у разі необхідності приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня направляє фіскальному органу повідомлення про зміну класу.

У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

Тому у разі отримання від фіскального органу відомостей про внесення змін до відомостей про страхувальника, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків у разі необхідності проводить перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та приймає рішення про віднесення страхувальника до нового класу професійного ризику виробництва.
У разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника в тому числі за минулі періоди робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає фіскальному органу повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.
На підставі отриманого повідомлення до реєстру страхувальників вносяться відповідні зміни.

«ДК»


Благодійна допомога не оподатковується, якщо її цільове використання підтверджено

ДФСУ у листі від 05.11.2014 р. №6280/6/99-99-17-03-03-15 нагадала, що до оподатковуваного доходу не включається благодійна допомога в будь-якій сумі (вартості), виплачена (надана), зокрема, благодійником - юридичною особою на користь учасників бойових дій та членів їх сімей за умови дотримання норм пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу.
При цьому обов'язок щодо контролю за цільовим використанням коштів набувачами допомоги (учасниками бойових дій та членами їх сімей) покладається на благодійника - юридичну особу.

Разом з тим ДФСУ зауважує, що набувач благодійної допомоги зобов'язаний підтвердити благодійнику - юридичній особі статус учасника бойових дій. Члени сімей зазначених осіб зобов'язані підтвердити родинний зв'язок з учасником бойових дій, статус учасника бойових дій, поранення, інше пошкодження здоров'я, гибель та інші пошкодження внаслідок АТО.

Благодійник - юридична особа після підтвердження набувачами благодійної допомоги, які мають статус учасників бойових дій та членів їх сімей, цільового використання коштів зазначає відомості про надані суми благодійної допомоги в податковій звітності.
Сума благодійної допомоги, що надається благодійником - юридичною особою на користь платників податку - учасників бойових дій або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, відображається в податковому розрахунку за формою N 1ДФ під ознакою доходу "169".

«ДК»
Якщо перевірка не проводилась більше 1095 днів, документи здаються в архів

Який термін зберігання документів, у випадку коли перевірка органом ДПС не проводилась більше 1095 днів?
Офіційна думка

<...> Стосовно термінів, передбачених для зберігання документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів суб'єктами господарювання (як фізичними, так і юридичними особами), у випадку коли перевірка органом ДПС не проводилась більше 1095 днів.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з пунктом 44.3 статті 44 Кодексу платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 статті 44 Кодексу, також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 44.1 статті 44 Кодексу, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.

Водночас, згідно із статтею 32 Закону України від 24 грудня 1993 року №3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи», зі змінами та доповненнями, об'єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам, передавати документи Національного архівного фонду на зберігання до державних та інших архівних установ.
Зазначені юридичні особи зобов'язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради.

У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов'язані забезпечити збереженість їх архівних документів і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб (усі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції, протягом трьох років з дня здачі в архів, документи про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам — протягом сімдесяти років).

Якщо документи, визначені у пункті 44.1 статті 44 Кодексу, пов'язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення або судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених пунктом 44.3 статті 44 Кодексу.

Отже, платники податків у випадку, коли перевірка органом ДПС не проводилась протягом терміну, який перевищує 1095 днів, повинні забезпечити належне зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, та здати їх в архів.

Лист ДПСУ від 18.05.2012 р. №13920/Ж/17-1216

Комментариев нет:

Отправить комментарий