Що таке Господарство (Господь Дарство)Еконо́міка — комплекс суспільних правил (а не законів природи) про ведення господарства, а саме — про розподіл, обмін і споживання господарських ресурсів.
В різних суспільних групах можуть діяти різні економічні правила, (доведені до рангу закону), в залежності від їх свідомості і потреб.
Отже, економічні правила залежать від свідомості і потреб суспільства (суспільної групи) і визначають яким чином іде розподіл господарських ресурсів, їх обмін, їх споживання і їх утилізація для рециркуляції. В свою чергу свідомість суспільної групи формується під впливом вже існуючих правил (законів), що прийняті в цій групі. Виходить певне замкнуте коло причин та наслідків, адже все є взаємозалежним.
Без прояснення і усвідомлення економічних правил, які є причиною культивування морального стану (а наразі це спотворення, що породжує явища корупції, грабунку, воїн...), людство або залишеться біосировиною Паразитів, або самознищеться.
Наше сучасне суспільство стало заручником Паразитів, які отруюють свідомість людства , а роблять це завдяки "узаконеним" мутним правилам сучасної економіки.
Що ж таке господарство і господарські ресурси?
Господарство (Господь Дарство) – все що даровано Господом Богом в управління Людям для життя (для виконання програм життя Людей).
Універсальним ГоспоДарським ресурсом є енергія, в тому числі і втілена в форму матерії. При виконанні програм життя відбувається процес рециркуляції енергії із однієї форми в іншу. Програма якраз і задає форму для енергії. В ході своєї рециркуляції господарський ресурс віддає частину енергії в період його споживання, а в період свого відновлення – повертає (засвоює) собі втрачену частину енергії.
Термін ресурс (re – знову, sourdrе – виникати, вирости, взійти) – перевиникати знову. Всі ресурси є відновлювальні, перевиникають із певною тривалістю циклу відновлення.
Ось приклад найнеобхідніших ресурсів нашого життя: повітря, вода, їжа, одяг, затишний дім, предмети побуту, енергія для терморегуляції дому…

Всі ресурси повинні відновлюватись, ре циркулювати. Повітря відновлюється рослинами з використанням енергії Сонця, вода очищується в процесі природного кругообігу з використанням енергії Сонця на випаровування, їжа росте в симбіозі біосистеми теж з використанням енергії Сонця і з використанням енергії праці Людини. Одяг, дім, предмети побуту – створюються і оновлюються за рахунок природних енергетичних ресурсів і енергії праці Людини. Природні ресурси відновлюються за рахунок Природної енергії (в основному Сонця і Землі) по Природних (або Божествених) програмах, які потрібно розуміти і використовувати при створенні своїх Людських Програм Життя для дотримання Енергетичного Балансу, для стійкого розвитку Людства.
Справедливий доступ до ресурсів:
Для забезпечення істинних потреб Людини потрібні господарські (даровані Господом) ресурси.
Найціннішим ресурсом для життя є енергія природи, акумульована в біосфері землі з її надрами та водоймами, та енергія Людської праці, яка її трансформує в іншу форму за власною програмою.
Право на життя вільних і рівних у своїй гідності людей, кожен із яких має право користуватися природними об'єктами права власності народу, якими є - земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, можливо реалізувати за умови -
рівноправності Людей на доступ до природних ресурсів, в використанні яких є потреба. Тому кожен в праві отримати свою частку землі для індивідуального господарювання.
В Україні на тепер близько 576604кв.км землі і близько 42.6 млн. жителів,
середня густина приблизно 77,8 чол/кв.км , або близько 1.3 Га землі на кожну людину.
Виходячи з цього, кожна сім’я має право отримати частку землі в розмірі до 2 га.для індивідуального господарювання. Це повинно бути закріплено законодавчо.
В праві також і не отримати свою частку природних ресурсів, але відповідальність за раціональне їх використання не знімається! І все позначається на здоров’ї.
Право на здоров’я.
Людина, її життя і здоров'я визнаються найвищою цінністю..

Не розумно боротись з наслідками проблем із здоров’ям і тупо спонсорувати фармакологію, потрібно виправити причини, а саме ОБРАЗ ЖИТТЯ.
Для здоров’я потрібно вести Здоровий Образ Життя, який включає здорові і чисті: повітря, воду, їжу, думку, слово та почуття вдячності за все це.

Щоб це забезпечити, потрібно припинити себе труїти у всіх вище вказаним сферах і,найперше,
заборонити використання всіх отрутохімікатів (пестицидів, гербіцидів, мін. добрив і т.п.) на всій території. Цей крок зробить збитковим аграрні інтенсивні технології, а насправді, просто виявить і так їх цілковиту збитковість, яку сильно замаскували. Адже насправді дешеві продукти с/г інтенсивних технологій обходяться людям надзвичайно дорого. Вони шкодять здоров’ю і потім на його відновлення ми витрачаємо набагато більше сил, часу, грошей(на фармакологію та медицину), перетворюємось із Вільних Людей на рабів хвороб, ліків, банків…

Як можна добровільно їсти отруєну їжу, вирощену інтенсивними технологіями, яка буцім то дешевша ніж власно вирощена на своїй 1-2 Га ділянці землі? Це ж абсурд, самообман, який веде до самознищення. Від землі відмовились, від контролю за використанням природних ресурсів відмовились, тому й несемо відповідальність: споживаємо отруєні їжу, воду, повітря…, хворіємо та гинемо!?...

Найкращий результат по якості, енергоефективності, економічності можна отримати при веденні особистого сімейного господарства на ділянці 1-2 Га землі. При створенні змішаних посадок на цих ділянках: лісу, саду та органічних грядок; при правильному використанні особливостей рослин впливати один на одного по сумісності; при створенні умов для пташок, які б контролювали комах; тобто при створенні симбіозу – буде отримано найкращий результат. Створення симбіозу – надзвичайно цікаве, творче та натхненне завдання, яке дасть максимум задоволення та Досвіду, заради якого ми власне і прийшли втілитись та прожити Життя на Землі!!!
Ю.Локотей

=====================

Не може бути довіри до політика, який свою діяльність розпочинає зі зміни Конституції. Навчіться виконувати Конституцію, бо нову так само не будуть виконувати. Нашої Конституції достатньо для застосування прямої дії. Вірна думка про розбудову структури держави знизу догори з використанням тергромади. Для цього потрібно мати всього навсього дві юридичні особи публічного права: республіку Україна та територіальні громади. 

Тільки вони є власниками всього народного майна. І тільки вони можуть мати органи управління народним майном. І це їх органи управління, ними створені. Так ось, щоб всі чули просту українську аксіому: немає і не буде української держави без територіальних громад, як публічного власника(юрособи) народного добра. І розпочинати їх утворення потрібно з інформування населення, після чого по всій Україні мають пройти загальні збори ТГ. Не "пілотні проети", не якісь перехідні форми ТГ, що носять в собі всі ризики дискридитації, а справжні ТГ, як справжні власники. І коли громади стали власниками місцевих ресурсів та комунального майна, тоді можна громадським організаціям, партіям, рухам кинутись та допомогати в проведенні всебічного навчання публічного власника вести своє хозяйство в інтересах всієї держави. 
Навчання можна організовувати і раніше, але то буде скоріш політінформація, бо немає власника, немає і субєкту зацікавленності. 
Все. Крапка. Інакше не буде.

======================

В сучасній Україні, майже усі "державні" установи, та органи "влади" у тому числі місцевого самоврядування, створені за наказами та декретами радянської влади, яка виникла за законами бездаду та створена бандою, яка власну діяльність почала з пограбунку та масових вбивств, у 1917 року. 

Гасло комуняки винайшли дуже зручне, як для безкарного пограбунку і царювання на тлі БЕЗКАРНОСТІ паханів (генсеків і еже з ними, та й то ретельно зачищали прихільників шісток). Так отож ця система ОПГ "Власть Советам" і досі БЕЗКАРНО чудово почуває себе на теренах України. Для розуміння, - "Власть Советам" означає, - купка людей, які за допомогою глибокого прогнуття перед "смотрящими" (Секретарями органів комунистичної партії), або за корупційний ХАБАР, потрапляли до лав партноменклатури, і звісно вважали себе саме "ВЛАДА".

Тобто існував картбланш у праві на розпорядження, володіння та привласнення СУСПІЛЬНОГО майна, підприємств, продукту виробництва, (будь якого), з митті отримання посади держслужбовця, або партийного босса. І саме цей "Совет народних депутатів", фактично ВОЛОДІВ і володарював!!!!!!! 

Що відбувається Зараз в Україні? А нічого з того що випливає з Декларації Незалежністі України (1991 р.), та Конституції України (1996 р.)! 

Ми і досі живемо по Законах Радянського Союзу, при наймі це так і є ФАКТИЧНО! Ми громадяни Незалежної країни України, рівно нічого не зробили самі для себе, щоб змінити власне життя і жити за Законами України, ми законопорушники, причому разом і прості українці і наши співвічизникі, - олігархи. Ми у цьому сенсі НІЧИМ не відрізняємось!

Але відмінність є, і суттєва, ця відмінність полягає у площині можливостей, статків і комфорту життя в Україні, а головне прагненні жити за Конституцією України. Лише одна теза. Ми усі бачили Е декларації, так от це лише верхівка айсбергу наших статків які вкрали саме олігархи. Висновок про те яким чином, таке стало можливо, лежить там де й наша бездіяльність, наше невглівство, та саме прикре, наша байдужість! 

Ми спимо, але ж нам навіть вже війну купили, саме наші СПІВВІТЧИЗНИКИ-олігархи, які бажають красти в нас і надалі, і при цьому залишатися БЕЗКАРНИМИ! Ця війна, це нам перший дзвіночок, нас вже КАРАЮТЬ за нашу буздіяльність, ми вже гинемо за наше майно, яке НІЯК олігархи не можуть узаконити. 

Тобто варіантів два,
1. Змінити Конституцію (щоб у Законі ми були кріпаками, а вони ВЛАСНИКАМИ)
2. Нас усіх вбити, у першу чергу СВІДОМИХ, тих хто вже проснувся і почав задавати питання, і щодо власного буття і щодо приголомшивих статків самоназванців "влада". 

Думай народе. Добре думай! Чи допустиш ти проснутися кріпаком, або тебе поховають за рік другий. Або таки хочаб прочитаєш власну Конституцію і на тлі Закону почнеш ДІЯТИ!

1 комментарий:

 1. "Демократическая ловушка" запада. Как получить независимость от кукловодов?

  Почему снижается благосостояние Народа?
  Как избавится от влияния Запада?

  Некоторые страны бывшего СССР имеют достаточный сырьевой, инфраструктурный и научно-технический потенциал – но живут бедно.

  Почему? Ответ прост: руководство государств решило приобщиться к так называемому «цивилизованному миру», вступив в различные европейские ассоциации (парламентские и так далее), и притянув сюда «права личности», не может осудит миллиардных казнокрадов десятилетиями.

  Вот вам и демократия.
  Деньги покупают в таком обществе ВСЁ.

  ОтветитьУдалить