О принятии Конституции и установчих зборах. Как создать хорошее государство.Надо народное учредительное собрание, которое напишет новую Конституцию Украины, и на её основе проводить выборы Президента и Парламента.
В переходных положениях указать, что бывшие чиновники и депутаты больше не могут быть на службе у Народа.
По законам, которые приняты в интересах олигархата - "систему" не сломать, нужна новая правовая основа.
Люстрация должна пройти для ВСЕХ госслужащих. Есть несколько тысяч профессий, где они могут применить свои таланты.
А также, отмена пенсий которые назначались 35-45 летним трудоспособным гражданам.
Menshov.M-ua.info


=========================

Головна помилка, зроблена нашим суспільством у 1991 році, полягає в тому, що не було виконане правило, відповідно до якого, за будь-якої докорінної зміні державного ладу, повинні відбутися Установчі збори (УЗ).

Саме Установчі Збори надають легітимність владі.

У лютому 1917 року після буржуазно-демократичної революції в Петрограді було прийняте рішення про скликання Установчих Зборів. Одначе з вини більшовиків політична обстановка в Росії загострювалась дедалі більше.

Скориставшись притягальним гаслом негайного скликання Установчих Зборів, більшовики зуміли взяти владу. І саме ця обіцянка зробила на короткий момент владу більшовиків легітимною.

Але вже в січні 1918 року більшовики розігнали Установчі Збори і тим самим розв’язали громадянську війну.

Тільки завдяки найжорстокішому теророві їм вдалося утримати владу. І тільки-но терор став слабшати, комуністичний режим упав. А упав він тому, що від самого початку і до кінця свого існування був не легітимним…

Перше завдання УЗ — визначити соціально економічний устрій суспільства. Цей устрій повинен забезпечити умови зростання економічного добробуту країни і її громадян, дотримання свобод і соціального захисту.

Все це повинно передувати створенню структур влади і визначатися через обрані народом Установчі Збори (УЗ). УЗ повинні визначити повноваження та відповідальність кожної гілки влади, граничну кількість державних чиновників і розміри їхнього утримання.

Ці норми повинні бути зафіксовані, й надалі жодна гілка влади не може їх перевищувати.
Сам принцип відсторонення членів УЗ від влади і неучасть їх у виборних владних структурах у майбутньому гарантує, що при встановленні меж повноважень і привілеїв майбутніх гілок влади вони створюватимуть їх не "під себе". Це найважливіша умова для будівництва ефективних структур влади.

Головна особливість Установчих Зборів полягає в тому, що їх члени після виконання покладених на них функцій уже більше ніколи не повинні займати виборних державних посад.
УЗ повинні також строго розділити гілки влади, заборонити так зване "делегування повноважень" від однієї гілки влади до іншої.

Саме через таке делегування повноважень виконавча влада звичайно підпорядковує собі інші структури, у результаті демократія замінюється авторитарним режимом і деспотією.
О Романчук

=====================

Другий підхід передбачає заперечення українськості УРСР як представників окупаційної адміністрації і відновлення на території сучасної України УНР.

Нинішня "державна машина" визнається правонаступницею УРСР, а отже, спадкоємцем окупантів.

28 червня 1996 року в Україні відбулось прийняття чи не найдемократичнішої у світі Конституції. Але ким і для кого? Народом і для народу?

Ні. Швидше, керівництвом держави для себе.

Нам як кістку кинули декларативні твердження про "джерело влади", рівність та соціальні гарантії, а за собою закріпили абсолютну владу та безвідповідальність.

Та вони не врахували того нюансу, що ми з цим документом ніколи не погоджувались.

Ми не казали ані "ТАК", ані "НІ". Нас взагалі ніхто не запитував. І тому ми не сковані жодними зобов’язаннями.

Створення Конституційної Асамблеї – це лише спосіб глибшої узурпації влади.
За незрозумілими назвами незрозумілих органів ховається абсолютно протилежний зміст. Адже сьогодні під обгорткою "Конституційної Асамблеї" нам намагаються впарити такий собі дорадчий орган при президентові Україні, в той час як його первинне значення – це установча влада.

Його ще часто називають Установчими (національними, народними, конституційними) Зборами (соймом, конгресом, конвентом, скупщиною тощо).


Насправді держава – це лише форма самоорганізації населення. Все геніальне – просте. І чим простішим є державний механізм – тим меншим є простір для зловживань. Тим більше демократії. Тим більших успіхів може досягнути кожен громадянин зокрема і їхні об’єднання в цілому.
Д.Сінченко


=============================================

Щоб у депутатів не виникало спокуси "намалювати" під себе Конституцію, у світі розроблений спеціальний механізм ухвалення Основного Закону держави, про що не зайве вже зараз подумати українцям – адже, схоже, конституційний процес доведеться починати спочатку і ледь не з нуля формувати в суспільстві повагу до конституційних положень.

Отож: у багатьох країнах взагалі ведуть мову про особливий різновид влади, функцією якої якраз і є створення і схвалення Конституції – про владу установчу, яка існує поряд із законодавчою, судовою і виконавчою.

А навіть коли і не ведуть про таку владу мову, фактично її визнають і реалізують на практиці – скажімо, Конституція Сполучених Штатів Америки була ухвалена 1787 року Конституційним конвентом; а 8 із 10 конституцій окремих американських штатів, ухвалених у повоєнний час, були остаточно затверджені референдумами.

І конституційні чи установчі збори, і референдум чи плебісцит – це складові установчої влади, яка у певному сенсі виступає первинною щодо всіх інших.

А відтак її механізми мають бути побудовані так, щоб забезпечити при розробці Конституції чи внесенні до неї серйозних змін домінування не регіональних, групових чи особистих, а загальнонаціональних інтересів.

Крім того, враховуючи важливість чіткості та проробленості положень Основного Закону, до участі в конституанті (таку ще назву має публічний орган, котрий розробляє й ухвалює Конституцію) зазвичай залучають фахівців, котрі мають відповідати певним освітнім та віковим вимогам.

Простіше кажучи, не кожен громадянин має право бути обраним членом Конституційних зборів: він повинен мати добру освіту, життєвий досвід і не претендувати потім на участь у будь-яких керівних органах державного рівня (це для того, щоб ніхто не писав Конституцію під свої власні вигоди від майбутнього перебування при владі).

Останнє правило дуже важливе у разі, якщо в силу тих чи інших обставин функції установчої влади доводиться брати на себе законодавчому органу.

Тоді депутати мають добровільно заборонити собі обиратися в наступний склад парламенту, а на додачу – відправити готовий текст Конституції на всенародний референдум, на затвердження виборців.

Ясна річ, що референдум – не панацея від правових проблем, але міру легітимності законодавчих актів всенародні голосування підвищують, якщо вони не проводяться так, як це було 2000 року...

Отож, як на мене, політично притомній частині української громади варто якнайшвидше визнати, не відкладаючи справу у довгу шухляду: зусиллями партійних вождів і державних діячів з різних таборів Конституція 1996-2004 років безповоротно втратила шанс на пошанування її у суспільстві.

Можна, звичайно, спробувати повернути їй авторитет силою, але сумніваюсь, щоб навіть "Беркут" впорався з таким небуденним завданням.

А тому як неодмінна складова "перезавантаження" вітчизняної політичної матриці потрібна підготовка нової Конституції, яка з самого початку була б вільна від лих старої.
То чи не стає гаслом дня заклик: "Хай живуть Установчі Збори"?
К.Грабовський


========================

Реформа государственного устройства и управления в Украине должна состоять как минимум из четырёх перечисленных ниже элементов.

1. Учреждение Республики.
Полное упразднение госадминистраций всех уровней и передача административных функций исполнительным комитетам, сформированным местными советами.

2. Утверждение Парламентской Республики, как наиболее эффективной из трёх существующих форм.
Формирование главы правительства и кабинета министров в парламенте по результатам парламентских выборов, при необходимости посредством коалиционных соглашений разных политических сил. Таким образом, глава правительства становится фактическим главой государства.
Избрание в парламенте политически нейтрального президента из числа "моральных авторитетов" нации. Его главным предназначением является назначения внеочередных выборов в строго определённых Конституцией случаях. Кроме этого, политически беспристрастный президент может назначать судей, издавать распоряжения и указы при согласии правительства, а также выполнять за рубежом представительские функции и заключать договоры, без вторжения в политику министерства иностранных дел и не требующие изменения внутреннего законодательства.

3. Обеспечение государственной поддержки и равноправного финансирования политических партий, прошедших в парламент.

4. Разделение коммерции и власти.
Передача депутатами и членами правительства своего бизнеса и бизнеса близких родственников – в управление специально созданной государственной структуры на период государственной деятельности.

Оценка проектов конституционной реформы от партий "Батьківщина" и "Удар".

До них, как известно, над конституционной реформой трудилась Конституционная ассамблея, однако результат ее длительной деятельности до сих пор общественности не известен. По состоянию на 6 апреля в ВР заработала Специальная комиссия.

Проект партии "Батьківщина" следует признать более совершенным. Он решает главную проблему – полностью устраняет назначаемую исполнительную вертикаль и передаёт административные функции местным советам. Украина после этого становится полноценной Республикой.

Вторым бесспорным достоинством этого проекта является формирование правительства и его главы в парламенте по результатам парламентских выборов. Это главный атрибут парламентской республики, предполагающий перечисленные выше преимущества этой формы: поддержка партийной структуризации общества и учет общественных противоречий путём формирования коалиционного правительства.

Этот проект не лишён, к сожалению, и очевидных недостатков:

1. Всенародное избрание президента с участием политических партий будет приводить к политически ангажированному президенту. В этом качестве он не может выполнять свою главную функцию, требующую политической нейтральности – назначение внеочередных выборов.
2. Данный проект оставляет за президентом право издавать указы и распоряжения, обязательные для выполнения. Это недопустимо при формировании правительства и его главы парламентом, поскольку приведёт к перманентному конфликту между президентом и премьером. Президентские указы и распоряжения в парламентской республике должны согласовываться с кабмином.
3. Согласно предложенному проекту парламент представляет Президенту кандидатуру Премьер-министра, которую он вносит обратно в парламент для утверждения. Вся эта процедура, как и роль Президента, лишена всякого смысла.
4. Проблема финансирования политических партий и их равноправного участия в политической конкуренции остаётся нерешённой.
5. Проблема разделения власти и бизнеса также не решена. Статья 120 нынешней Конституции по-прежнему лишь запрещает членам кабмина входить в управляющий состав или наблюдательный совет какой-либо бизнес-структуры. Эта норма легко обходится, например, переписыванием бизнеса на близких родственников или доверенных подставных лиц.
После соответствующей доработки проект конституционных изменений партии "Батьківщина" будет соответствовать необходимым требованиям парламентской республики.

Проект партии "Удар" по-прежнему исключает местное самоуправление и сохраняет "исполнительную вертикаль" в виде назначаемых госадминистраций с той только разницей, что их глав будет назначать не президент, а кабмин по представлению премьер-министра.
Наличие назначаемой вертикали власти есть отличительный признак деспотии, что несовместимо с понятием "Республика" и соблюдением прав человека. Уже только одно это обстоятельство делает данный проект неприемлемым.

Психология избранного народом и назначенного "сверху" главы госадминистрации диаметрально противоположны.

В первом случае он заинтересован работать на избирателей, иначе он не будет переизбран. Во втором случае личное благополучие чиновника зависит от того, кто его назначил и может уволить. Поэтому угождать обществу, чьими средствами чиновник распоряжается, ему нет необходимости. Эгоизм, как заложенное Природой качество, нельзя отменить.
И.Шевченко1 комментарий:

 1. Анонимный9/12/2016

  Саакашвили в Украине:
  Ми мусимо не допустити тих помилок, які я допустив у Грузії: я не пересаджав усіх олігархів.
  Я вважав, що вони можуть працювати на країну. В Україні ж ми мусимо їх всіх посадити.
  Тільки тоді, коли всі олігархи будуть в тюрмі, у них не буде шансу на реванш.
  А олігархи, в кінці кінців, все-одно союзники Росії, бо їх цікавлять тільки гроші.

  ОтветитьУдалить