Варіант: Податковий закон КРАЇНИПодатковий закон КРАЇНИ 
(замінює податковий і бюджетний кодекси, повна децентралізація)

§1. Згідно Конституції Країни всі рівні без привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, тому однаковий податок встановлюється всім юридичним та фізичним особам.


§2. Нема інших податків, як лиш за згодою громадян. Можна продавати (передавати) гроші, майно чи іншу власність будь-кому за своїм бажанням з одночасною сплатою податку.


§3. Податок сплачують усі (фізичні, юридичні особи) за будь-що продане (передане) – 10 (?) відсотків вартості на рахунок територіальної громади.
Спадкоємці податок не сплачують.
Вартість визначається не нижче цін першого придбання, перша передача власності не може бути меншою собівартості, збільшеної на суму податку.


§4. Кожна громада створює територіальну податкову службу для забезпечення і контролю всіх перерахуваннь, видачі грошей та продажу (передачі) речей або інтелектуальної власності, немайнових прав, сплати податку і штрафів.

Ніяких інших податкових служб державна і районна влада створювати не можуть.
Контроль (ревізії, аудит) за надходженням і використанням податків проводить Рахункова палата, яка обирається шляхом прямого, вільного голосування громадянами-платниками податків по два представники з кожного району Країни.

Рахункова палата створює дві служби контролю - за доходами і за видатками, щоквартально і щорічно звітує про надходження і використання грошей по кожній територіальній громаді, кожному району і державі, переобирається кожні три роки, при цьому учасник Рахункової палати може бути лише раз повторно обраний не швидше, як через 9 років після першого обрання.


§5. Кожен (фізична, юридична особа) безплатно одержують і реєструють в територіальній податковій службі по одному компактному касовому апарату для обліку продажів чи видачі грошей.
Додаткові касові апарати передаються за ціною їх виготовлення.


§6. Податок сплачується одночасно з одержанням грошей або передачею прав на майно чи немайнові права за першою подією.

За несплату податку одночасно з першою подією на рахунок територіальної громади з відповідального стягується подвійна сума, половина з якої - податок, а друга половина – штраф.

 За одержання грошей, будь чого іншого, без квитанції з касового апарату на рахунок територіальної громади сплачується штраф у сумі вартості одержаного.


§7. Територіальні громади, райони і державна влада отримані податки і штрафи використовують по 10 відсотків на: утримання влади; війська; освіту; культуру; лікування і профілактику хвороб; спорт; повернення боргів; розвиток науки і техніки; будівництво соціального житла і доріг; пенсії і допомогу бідним.

Територіальна громада з отриманих податків певну частину передає (перераховує) відповідним установам для виконання завдань районного та державного значення згідно зі щорічно укладеними договорами.


§8. Всі терміни (слова) цього закону розуміються за значеннями, записаними в Конституції Країни, інших законах.


§9. Зміна (для збільшення) податків проводиться лише за згодою громадян через всенародний або в територіальній громаді референдум.


ГЕТЬМАНДАТИ  / ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ - 7 або 12 поважних громадян-КРАЇНИ/ 

1 квітня 2016 року.

Прочитали, усміхніться … тут й обласна влада зникає…
Іван Франко 100 років описав як 1000 років тому багачі в обнімку з ордою зрадники і нині не Захар Беркут, Олекса Довбуш … керують в Україні ,
Пророки ФРАНКО, ШЕВЧЕНКО…. дослухаймося… вже відтворюють нинішню Україну

Комментариев нет:

Отправить комментарий