Консультации налоговые 2015Консультации на этой странице (другие смотрите по метке консультации)

1. Закупівлю сільгосппродукції у фізосіб можна оформити актом або відомістю

2. Єдинникам 2 та 3 групи з доходом понад 1 мільйон гривень необхідно використовувати РРО

3. Якщо неприбутковою організацією втрачено свій статус 

4. Списання пошкодженого товару

5. Проведення розрахунків через мережу Інтернет 

6. З 1 вересня 2015 року  розмір ЄСВ становить 478,17 гривень

7. Податкові нюанси отримання нецільової благодійної допомоги

8. Чи має можливість садівниче товариство бути зареєстрованим як неприбуткова організація?
Закупівлю сільгосппродукції у фізосіб можна оформити актом або відомістю
 
Закупівлю сільськогосподарської продукції у фізичних осіб можна оформити такими первинними документами: закупівельним актом та закупівельною відомістю.

Закупівельний акт або закупівельна відомість (якщо складається замість акта) повинні містити, зокрема, такі дані:

•місце укладання угоди;
•прізвище, ім’я, по батькові продавця;
•найменування продукції, ціну одиниці продукції;
•обсяг проданої продукції;
•суму виплачених коштів;
•підпис продавця про отримання даних коштів.

Крім того, у цих документах слід також зазначити:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків - продавця сільськогосподарської продукції або серію та номер паспорта (якщо продавець через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті);
- реквізити Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (за наявності);
- загальну суму нарахованого доходу та суму утриманого при виплаті коштів податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) у разі, якщо він утримувався.

Додатково: лист ДФС України від 07.09.2015 р. N 8479/X/99-99-17-02-01-14Єдинникам другої  та третьої групи з доходом понад 1 мільйон гривень необхідно використовувати РРО

Така законодавча норма передбачена відповідно до Закону України від 01.07.2015 № 569-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій».

       Відповідно до вищезазначеного Закону № 569-VIII, який набрав чинності з 23 липня 2015 року, пункт 296.10 статті 296 Податкового кодексу України було викладено у новій редакції, зокрема визначено, що реєстратори розрахункових операцій не застосовують платники єдиного податку:

-   першої групи;
- другої та третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Варто зазначити:  у разі перевищення в календарному році обсягу  доходу понад 1 мільйон гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим.
В такому випадку застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.Якщо неприбутковою організацією втрачено свій статус 

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на реалізацію її статутної діяльності.

Наприклад, сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від надання в оренду приміщень, не є об'єктом оподаткування за умови спрямування цих коштів на ведення її статутної діяльності.

У разі нецільового використання коштів неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток

Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.
Крім того, така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Водночас,  з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (за наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.
Зазначений порядок визначений пп. 133.4.3 ст. 133 ПКУ.


Додатково: лист ДФСУ від 08.10.2015 №21365/6/99-99-19-02-02-15
Бухгалтерам на замітку: списання пошкодженого товару

При списанні в межах норм природного убутку товарів, при придбанні яких був сформований податковий кредит та які втратили товарний вигляд, податкові зобов’язання платником ПДВ не нараховуються (за умови, що вартість таких товарів включається до вартості готової продукції, яка підлягає оподаткуванню).

В інших випадках — ПДВ нараховується за основною ставкою. Якщо такі товари списуються понад норми їх природного убутку, в зв’язку з чим вони не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника ПДВ, то не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, платник податку повинен здійснити нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за основною ставкою.
База оподаткування при списанні таких ТМЦ визначається з огляду на вартість їх придбання.
Проведення розрахунків через мережу Інтернет 

Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку фіскальний чек РРО.

Отже, суб'єкти господарювання при здійсненні розрахунків за товари (послуги) зобов'язані застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків із використанням мережі Інтернет.

При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу.

Водночас, якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунку у безготівковій формі за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard при наданні інформаційно-консультаційних послуг, отриманні комп'ютерних та інших програм за допомогою мережі Інтернет, РРО не використовується.З 1 вересня 2015 року  розмір ЄСВ становить 478,17 гривень 

    З 1 вересня 2015 року для фізичних осіб - підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та для підприємців на загальній системі оподаткування (в місяцях, в яких був отриманий оподатковуваний дохід) мінімальний розмір єдиного внеску  становитиме
478,17 грн. (1378 * 34,7 %).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску з 1 вересня 2015 року становитиме  23426,00 гривень.

       Довідково: Відповідно до Закону України від 19.09.2015 року № 174 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» змінено розмір мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

        З 1 вересня 2015 року мінімальна заробітна плата  становить 1378 гривень, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб становить 1378 гривень.Податкові нюанси отримання нецільової благодійної допомоги 

У разі якщо працедавець надає окремим працівникам матеріальну допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами без встановлення цілей або напрямів її витрачання та яка носить разовий характер, то сума такої допомоги є нецільовою благодійною допомогою. 

Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового кодексу України (ПКУ), встановленого на 1 січня такого року (у 2015 році – 1710 гривень). 

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, тобто не оподатковується, податком з доходів фізичних осіб (ПДФО) і військовим збором, сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцем на користь працівника, яка сукупно у 2015 році не перевищує 1710 грн., а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування ПДФО і військовим збором на загальних підставах. 

Зазначені норми визначені пп. 170.7.3 ст. 170, пп. 1.2 п. 161 підр. 10 розд. ХХ ПКУ.   
Чи має можливість садівниче товариство бути зареєстрованим як неприбуткова організація?

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України. Такі норми передбачено пп.133.4.5 статті 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Підпунктом 133.4.6 ст. 133 ПКУ визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи;
громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ.


Слід зазначити, що згідно з п.п. 133.4.1 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 ст. 133 ПКУ).

Зауважимо, що наведений вище перелік та критерії з отримання статусу неприбутковості викладено в новій редакції ПКУ, з урахуванням доповнень, внесених Законом України від 17 липня 2015 року №652-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, який набрав чинності 13 серпня 2015 року.

Комментариев нет:

Отправить комментарий