Налоговые консультации 2015-2


1. З 1 вересня 2015 року  нова форма податкових консультацій

2. Нові форми книг обліку для платників єдиного податку

3. Продаж власної сільськогосподарської продукції не оподатковується

4. За кордон на ПМЖ – з довідкою про сплату податків

5. Освобождается ли предприниматель - плательщик единого налога первой или второй группы от уплаты единого социального взноса на время отпуска (болезни)?

6. Чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він працює неповний робочий день?

7. Чи застосовується податкова соціальна пільга у місяці звільнення з роботи?
З 1 вересня 2015 року  податкові консультації – по новому! 

    Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків»  у статтю 52 Податкові консультації внесені наступні зміни:

пункт 52.3 доповнено реченням такого змісту:
"Консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов’язково повинна містити опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства";

пункт 52.4 викладено в такій редакції:

"52.4. Консультації, крім узагальнюючих, надаються:
в усній формі - контролюючими органами;
у письмовій або електронній формі - контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та підлягають обов’язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків та його податкової адреси";

пункт 52.6 викладено в такій редакції:

"52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов’язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на офіційному веб-сайті цього органу, протягом 5 календарних днів".

Зміни набувають чинності з 01.09.15


Нові форми книг обліку для платників єдиного податку 
.
Відповідно до вимог ст. 296 Податкового кодексу України фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку ведуть книгу обліку доходів. Форму та порядок заповнення книги затверджено  наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. за № 579.

Наказом встановлено дві форми книги обліку. Платники єдиного податку першої та другої груп, а також третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, щоденно за підсумками робочого дня відображають лише суми отриманих доходів.

Платники єдиного податку, які є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів та витрат.

Обидві форми книги ведуться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді.
Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.
Дані книг заповнюються у гривнях з копійками та в подальшому використовуються платниками податку для заповнення податкової декларації.

Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) та книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість), зареєстровані до набрання чинності цим наказом, діють до їх закінчення.Продаж власної сільськогосподарської продукції не оподатковується

Відповідно до пп.165.1.24 ст.165 Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями,  до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва;
- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок за формою №3ДФ (далі - Довідка №3ДФ), затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 №32.

Оригінал Довідки №3ДФ зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої Довідки.

Довідка №3ДФ є підставою не включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції.За кордон на ПМЖ – з довідкою про сплату податків! 

Платникам податків – резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, необхідно подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду. 

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після отримання декларації перевіряє задекларовану суму податку на доходи фізичних осіб, факт сплати податку, видає декларанту довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань за цим податком. 

Довідка є підставою для проведення митних процедур при перетині кордону. 
Одже, декларацію необхідно подати в обов’язковому порядку, незалежно від наявності  (відсутності) доходів. Освобождается ли предприниматель - плательщик единого налога первой или второй группы от уплаты единого социального взноса на время отпуска (болезни)?

Пунктом 295.4 ст.295 Налогового кодекса определено, что плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

Одновременно Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» не предусмотрено льгот по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее - ЕВ) предпринимателями на время отпуска и за период болезни. 
Согласно п.12 ст.9 этого Закона, ЕВ подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.

Итак, физические лица - плательщики единого налога первой и второй групп, в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней, остаются плательщиками упрощенной системы налогообложения, соответственно, имеют обязанность по уплате ЕВ независимо от того, получали они доход в этот период или нет.Чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він працює неповний робочий день?

Згідно з визначенням наведеним у пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якщо платник податку працює за трудовим договором і отримує заробітну плату, він має право на застосування до нарахованої заробітної плати податкової соціальної пільги, встановленої пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, за умови дотримання вимог цієї статті.


Чи застосовується податкова соціальна пільга у місяці звільнення з роботи?

Згідно з пп. 16. 3. 4 п. 169. 3 ст. 169 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, що податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.

Отже, навіть якщо заяву про застосування податкової соціальної пільги було подано платником податку у місяці звільнення, то до суми його заробітної плати за фактично відпрацьований час у місяці звільнення, буде застосована податкова соціальна пільга у розмірі встановленому в п.169.1 ст.169 ПКУ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий