Консультации предпринимательскиеПеречень консультаций

1. Виконувач обов’язків за вакантною посадою не допускається

2. Чи може фізична особа - підприємець, на загальній системі, віднести до витрат звітного року витрати попереднього року

3. Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, враховувати документально підтверджені витрати, що були фактично понесені під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування

4. Об особенности ведения книги учета доходов плательщиками единщиками 1-й и 2-й групп (окт. 2015):

Смотрите по метке консультации, другие статьи сайта.Призначення працівника виконувачем обов’язків за вакантною посадою не допускається

Міністерство юстиції у листі  від 17.07.2014 р. № 108-78-0-26-14/10.3 зазначило, що згідно з роз’ясненням Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та зарплати та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. № 30/39, тимчасовим заступництвом вважається виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю.
Тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) підприємства, установи чи організації.
Призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою не допускається. Зазначене можливо лише за посадою, призначення на яку проводиться вищим органом управління.
При цьому фахівці Мін'юсту зауважують, що на сьогодні у чинному трудовому законодавстві відсутня пряма заборона стосовно тимчасового призначення працівника виконуючим обов’язки по вакантній посаді.

Непонятно, что для субъекта является "вищим органом управління".
Чи може фізична особа - підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, віднести до витрат звітного року витрати попереднього року, якщо залишок товарних запасів на початок та кінець попереднього року не відображався у Книзі обліку доходів і витрат?

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.

Наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1025, який діяв до 18.10.2013 р., було затверджено форму Книги обліку доходів і витрат, в якій фізичні особи — підприємці вели залишок товарних запасів, а саме:
заповнювали графу 2 «Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на початок звітного періоду» та графу 11 «Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на кінець звітного періоду».

Водночас формою Книги обліку доходів і витрат та Порядком її ведення, які затверджено наказом № 481, що набрав чинності з 18.10.2013 р., не передбачено ведення залишку товарних запасів фізичними особами — підприємцями. Відповідно до п. 5 зазначеного Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

У графі 6 «Сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)» Книги відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу.

Таким чином, фізична особа - підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, має право віднести до витрат звітного року документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) витрати, понесені в попередньому році, але пов’язані з отриманням доходу звітного року.

ДПІ 17.03.2014
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, враховувати документально підтверджені витрати, що були фактично понесені під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування?

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу, п. 177.2 якої визначено, що об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу (п. 177.4 ст. 177 цього Кодексу).

Таким чином, оскільки для визначення чистого оподатковуваного прибутку витрати фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, формуються при отриманні доходу, то така фізична особа — підприємець має право врахувати суму витрат, безпосередньо пов’язану з отриманням доходу, незалежно від того, на якій системі оподаткування вони фактично були понесені

ДПІ 18.07.2013

ГФСУ об особенности ведения книги учета доходов
 плательщиками единщиками 1-й и 2-й групп


ДФСУ у листі від 29.10.2015 р. №10121/Д/99-99-17-02-02-14 щодо ведення книги обліку доходів платниками єдиного податку другої групи та відповідно до вимог ст. 52 Податкового кодексу України нагадує, що платники єдиного податку першої і другої груп ведуть Книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного (за підсумками робочого дня) відображення отриманих доходів.

При цьому Книгу можна вести в паперовому та електронному вигляді, яку слід зареєструвати у контролюючому органі за основним місцем обліку та зберігати протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

У разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника.

Крім того, податківці зауважують, що платник єдиного податку, який здійснює господарську діяльність за декількома адресами, веде одну Книгу, в якій щоденно (за підсумком робочого дня) відображає суми отриманих доходів у грошовій (готівковий та/або безготівковий), матеріальній та нематеріальній формі від усіх місць здійснення господарської діяльності.

На підставі даних Книги платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.


Сам текст письма:

Лист ДФС від 29.10.2015 №10121/Д/99-99-17-02-02-14

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення ……………..щодо  ведення книги обліку доходів платниками єдиного  податку  другої групи та відповідно до  вимог ст. 52 Податкового кодексу  України  (далі – Кодекс) надає податкову консультацію.

Відповідно до ст. 42 глави ІV Господарського кодексу України   підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

На сьогодні для фізичних осіб – підприємців існує дві системи оподаткування доходів, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Кодексу і має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено гл.1 р.ХІУ Кодексу.

Згідно зі ст. 291 Кодексу спрощена система оподаткування обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.
При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п.п. 292.1.1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу).

Відповідно до  п. п. 296.1.1 п.296.1 ст.296 Кодексу  платники єдиного  податку  першої і другої  груп ведуть  Книгу  обліку доходів (далі  - Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення  отриманих доходів, форму  та   Порядок ведення  якої визначено  наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку  для платників єдиного  податку передбачена  можливість ведення  Книги в  паперовому та  електронному  вигляді, яку він  реєструє у  контролюючому  органі за  основним  місцем обліку та зберігає   протягом 3 років після  закінчення звітного періоду, в  якому здійснено  останній  запис (п. п. 2, 3 та 7 Порядку).

У разі реєстрації нової  Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим  підсумком, а  попередня  Книга  залишається у платника (п. 4 Порядку).

Отже,  платник  єдиного  податку, який здійснює господарську  діяльність за декількома адресами, веде одну Книгу, в якій щоденно (за  підсумком робочого дня) відображає  суми  отриманих  доходів  у грошовій формі (готівковий та/або безготівковий), матеріальній та нематеріальній  формі від усіх місць здійснення господарської діяльності.

На  підставі  даних Книги  платники  єдиного  податку першої та другої груп подають до контролюючого  органу податкову декларацію платника єдиного  податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст.295 Кодексу (п. 296.2 ст. 296 Кодексу).


Комментариев нет:

Отправить комментарий