Фриланс будет платить? Законопроект (Украина) от 14.08.2015


Как сейчас урегулирована налогообложение фриланса можно прочитать здесь http://mik-ua.blogspot.com/2015/07/blog-post_7.html

Хотя в законопроекте речь идёт о субъектах, деятельность которых регулируется законами "Про виконавче провадження" і "Про державну виконавчу службу", дальше в пояснительной записке, перечислен весь перечень частных исполнительлей (выделено жирным шрифтом).

Президент внёс законопроект, всего два слова, а сколько последствий.

Проект
Вноситься Президентом України З А К О Н    У К Р А Ї Н И                       
Про внесення зміни до Податкового кодексу України 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Абзац другий підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України  після слів "приватних нотаріусів" доповнити словами "приватних виконавців".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2016 року.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення зміни
до Податкового кодексу України

На виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, з метою комплексного реформування сфери виконання судових рішень і рішень інших органів, на підставі представленого Президенту України пакету законопроектів щодо реформування системи примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, пропозицій та проектів експертів відповідної робочої групи Ради, народних депутатів України та представників Міністерства юстиції України розроблено та схвалено проекти Законів України "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".
Для забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом, створення професійного корпусу осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, запропоновано упровадити змішану систему виконання рішень, шляхом модернізації служби державних виконавців, а також запровадження інституту приватних виконавців.
Для усебічного визначення правового статусу інституту приватних виконавців, який є новелою у законодавстві України, зокрема, в частині закріплення податкового статусу вказаної категорії платників податків пропонується внести зміни до Податкового Кодексу України.

Законопроект розроблено з метою правового регулювання у Податковому кодексі України нової категорії платників податків, які здійснюють незалежну професійну діяльність, – приватних виконавців задля вирішення на законодавчому рівні питань їх оподаткування.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України для розширення переліку суб'єктів оподаткування, які здійснюють незалежну професійну діяльність, новою категорією – приватними виконавцями.

Зокрема, незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Дані зміни зумовлені необхідністю правового закріплення категорії приватних виконавців як самозайнятих осіб – платників податку, які провадять незалежну професійну діяльність.

Правові відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, законами України "Про виконавче провадження" і "Про державну виконавчу службу".

Реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

Впровадження передбачених законопроектом змін забезпечить належне адміністрування оподаткування приватних виконавців і створить умови для здійснення ними професійної діяльності.

Прийняття законопроекту разом із проектами законів України "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" спрямоване на забезпечення якісного та швидкого виконання судових рішень і рішень інших органів у відповідності з європейськими стандартами, закладає основу для досягнення справедливого балансу інтересів між захистом прав стягувачів і боржників, спрямоване на підвищення рівня довіри суспільства до системи примусового виконання рішень.


       Заступник Глави

Адміністрації Президента України О.Філатов


Статья закона будет выглядеть так:

Стаття 14. Визначення понять 

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:
..

14.1.226. самозайнята особа – платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;

---------------------------

Дополнительно о новых налогах.

В министерстве финансов новая "налоговая реформа":
на жилье,  авто и ежегодный рост акциза на алкоголь и табак.

Новый кодекс, обещают, будет простым и отвечать требованиям граждан и бизнеса, потому что с ними консультировались?

Предполагается облагать налогом все автомобили возрастом до 5 лет. Налог фиксированный. Для автомобилей класса ЛЮКС - это 25 тысяч гривен в год.
Для остальных авто до 5 лет - налог 800 гривен. Его автовладельцы будут платить при покупке полиса автогражданки.

За квартиры свыше 300 м.кв. и дома свыше 500 м.кв. будет новый налог.

Смотрите репортаж от 20 августа 2015 года

Ну, а кто ищет дополнительный заработок, то вот плейлист видео.
Не требуется начальных вложений, здесь

Комментариев нет:

Отправить комментарий