Если предприниматель / предприятие утратило первичные документы. Что делать, инструкция.

Про втрату документів слід письмово заявити податковому органу та здійснити заходи для поновлення таких документів


Згідно з пунктом 177.4 статті 177 розділу IV Податкового кодексу України до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу.

Склад витрат та порядок їх визначення встановлено розділом ІІІ Податкового кодексу.
Так, згідно з пунктом 138.2 статті138 розділу ІІІ Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу.

Відповідно до підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

Звертаємо увагу, що у разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів.

Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов’язань за звітний податковий період.
Якщо платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документів до закінчення податкового періоду, що настає за звітним, не підтверджені відповідними документами витрати не включаються до витрат за податковий звітний період та розрахунку об’єкта оподаткування, і на суму недосплаченого податку нараховується пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Отже, у разі втрати документів платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здійснити заходи для поновлення таких документів.
   
Джерело: ДПІ у Шевченківському районі м. Києва (03.2014)

Смотрите по метке предпринимательство, другие материалы.
В том числе, сколько хранить документы предпринимателю и предприятию.
Когда их можно уничтожить по акту.

Комментариев нет:

Отправить комментарий