Почему штрафуют предпринимателей по Указу, а не закону. Лимиты кассы предприятия.

За перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах - штраф

Чи можна з каси підприємства видати гроші під звіт, щоб не було переліміту каси?

Згідно з Указом №436, за перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах до підприємства застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу — у сумі двократного розміру виявленої понадлімітної готівки за кожен день. Тому підприємства можуть тримати у позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують установленого ліміту. У разі перевищення готівки понад встановлений ліміт каси (1) вся готівка, що перебуває у касі на кінець робочого дня, підлягає зарахуванню на поточний рахунок підприємства.
Одним із варіантів недопущення переліміту готівкових коштів може бути видача коштів у підзвіт, якщо на підприємстві справді є потреба у закупівлях за готівку.

Пояснение (1)

Понад установлений ліміт каси кошти, які одержані з каси банку або спрямовані з виручки на виплати, що належать до фонду оплати праці, можуть зберігатися у касі протягом трьох (працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів — протягом п'яти) робочих днів (пункти 2.10, 7.22 Положення №637).

При цьому слід брати до уваги граничні суми готівкових розрахунків, установлених для СГ пунктом 2.3 Положення №637 та Постановою №210, адже обмеження стосуються також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів.

22.12.2014


У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки

(Президент України. Указ від 12.06.1995 , №436/95 
Остання редакція від 07.09.2001. Внесення змін (указ від 07.09.2001 N 802/2001)

З метою подальшого вдосконалення організації готівкового обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами постановляю:
1. Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:
за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат;
за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;
за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів;
.......
.......


Указ издан в другой период, чем 28.06.1996 - 28.06.2009.
Тогда по переходным положениям Конституции, Президент в течение трёх лет мог издавать Указы, и если ВР в течении 30 дней не принимала Закона по этому вопросу, то Указ приравнивался к Закону.

Смотрите по метке ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,  другие  материалы и консультации.Дополнение от 16.06.2016


Продолжают действовать вне закона


Підприємцям: про РРО та готівку (лист від 15.06.2016)

Використання реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) з метою фіксації розрахунків з покупцями в разі проведення оплати: готівкою; платіжними картками; платіжними чеками; жетонами передбачено Законом України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» (далі – Закон), зі змінами та доповненнями.

Штрафні санкції за порушення порядку проведення розрахунків із застосуванням РРО до суб’єкта господарювання застосовуються відповідно до статей 17-24 Закону. 
Норми з регулювання обігу готівки визначені Указом Президента України від 12.06.1995 №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».

Зокрема, передбачена  відповідальність за порушення у сфері готівкового обігу:
- проведення розрахункових операцій без використання РРО або розрахункових книжок:
-   вчинене вперше - 1 гривня; 
- за кожне наступне вчинене порушення - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (послуг);
-  контрольна стрічка не надрукована або не створена в електронній формі на РРО тощо:
-    десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за кожний випадок);
-  несвоєчасне подання (неподання) звітності з РРО до органу ДФС за місцем реєстрації РРО:
-   десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (за кожний випадок);
-  реалізація товарів, не облікованих у встановленому порядку: 
-  подвійна вартість товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-  неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) у касах готівки:
 -  п'ятикратний розмір неоприбуткованої у касах готівки.

Шановні підприємці! Поважайте законні правила підприємницької діяльності аби уникнути  значних штрафних санкцій. 
Дбайте про порядок і порядність під час ведення бізнесу!

Прес-служба Головного управління
                                                                               ДФС у Херсонській області

Сам текст Указа "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436/95

Кто подаст в суд, и отменит его?

Комментариев нет:

Отправить комментарий