Консультации по предпринимательской деятельности. Часть 5.

Перечень консультаций на этой странице
(другие консультации можно найти по тегу предпринимательство).

- Как заполнить прибутковий касовий ордер
- Підприємці, які одночасно є найманими працівниками, мають право на соцпільгу
- За порушення законодавства про захист прав споживачів спрощенець сплачує штраф
- Интернет-магазин: это торговля на заказ и дистанционная торговля одновременно.
- Підприємці сплачують ЄСВ за найманих працівників щомісячно, а за себе – щоквартально
- Останній документ вважається оригіналом (отчётность)


Порядок заповнення прибуткового касового ордера: 

Відповідно до п. 3.3 Положення №637 приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами (затверджена форма, це додаток 2 до Положення №637), підписується головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Прибутковим касовим ордером (далі — ПКО) оформляється надходження готівкових грошових коштів безпосередньо в касу підприємства.

Заповнення прибуткового касового ордера (типова форма №КО-1) здійснюється таким чином:

— у рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» вказується назва юридичної особи, яка приймає готівкові кошти, та ЄДРПОУ;

— у рядку «Прибутковий касовий ордер №» ставиться номер та дата оформлення касового ордера (дата повинна відповідати даті, під якою цей ордер зареєстрований у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів);

— у колонках таблиці зазначаються номер кореспондуючого рахунку, код аналітичного рахунку, сума (що стосується такого реквізиту, як код цільового призначення, зауважимо, що Положенням №637 на сьогодні цільового використання коштів не встановлено, а от колись давно, справді, була така вимога);

— у рядку «Прийнято від» вказується прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вносить грошові кошти в касу підприємства;

— у рядку «Підстава» вказується підстава для внесення готівкових грошових коштів в касу підприємства. Такою підставою може бути наказ або усне розпорядження керівника про повернення грошових коштів, звіт про використання коштів, наряд-замовлення тощо;

— у рядку «Сума» вказується сума, яка оприбутковується, літерами, з великої букви;

— у рядку «Додатки» вказуються документи, пов'язані із здійсненням операції з внесення готівки в касу, додані до ПКО. Такими документами можуть бути: договір, наказ, наряд-замовлення тощо. Тут же можуть бути вказані дані документа, що засвідчує особу, яка вносить гроші в касу;

— у рядках «Підписи головного бухгалтера та касира» зазначається підпис головного бухгалтера й касира. Під час відсутності на роботі головного бухгалтера підписувати ПКО мають право працівники підприємства, яким керівник або власник підприємства надав право підпису касових документів. Якщо відсутній касир — ПКО підписує особа, яка виконує його обов'язки.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит «Одержав» або «Прийнято від» не заповнюється (п. 3.10 Положення №637).

18.12.2014


Підприємці, які одночасно є найманими працівниками, мають право на соцпільгу

Так, наразі ПКУ не встановлено заборони підприємцям, які одночасно є найманими працівниками, користуватися правом на податкову соціальну пільгу до доходу у вигляді зарплати за місцем роботи.

15.12.2014


За порушення законодавства про захист прав споживачів спрощенець сплачує штраф

Держспоживінспекція у листі від 24.02.2014 р. №1134-2-11/8 наголосила, що суб'єкти господарювання несуть відповідальність за створення перешкод службовим особам Держспоживінспекції - від 1% до 10% вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше ніж 170 грн.
А у разі, якщо такий суб'єкт не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі 170 грн.

ПКУ передбачено, що платники єдиного податку І і ІІ груп та платники єдиного податку ІІІ та V груп, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Також ПКУ встановлено, що платники ЄП ІІІ та V груп, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Згідно з чинними положеннями Податкового кодексу України фізичні особи - підприємці, які повністю звільнені від ведення обліку як доходів, так і витрат, відсутні.
Отож,  у разі порушення законодавства про захист прав споживачів на платників ЄП накладається штраф у розмірі від 1% до 10% вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше ніж 170 грн.
25.06.2014  


Роз'яснено питання торгівлі через інтернет-магазини

Держпідприємництва у листі від 11.01.2014 р. №196/0/20-14 зазначило, що при здійсненні торгівлі через інтернет-магазин необхідно, зокрема, керуватися нормами:
- Цивільного, Господарського, Податкового кодексів України;
- Закону України "Про захист прав споживачів";
- Закону України "Про захист персональних даних";
Відповідно до національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", група КВЕД 47.9 "Роздрібна торгівля поза магазинами" включає клас КВЕД 47.91 "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет".
Згідно з Методологічними основами та поясненнями до позицій Класифікації видів економічної діяльності, "Роздрібна торгівля поза магазинами" включає роздрібну торгівлю за допомогою компаній поштового замовлення, мережі Інтернет, рознощиків, торгівлю з використанням торговельних автоматів тощо.
Крім цього Держпідприєжмництва припускає, що продаж через інтернет-магазин може вважатися одночасно як продажем товарів на замовлення, так і дистанційною торгівлею.
25.06.2014 


Підприємці сплачують ЄСВ за найманих працівників щомісячно, а за себе – щоквартально

Фізособи-підприємці, які мають найманих працівників зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця


Головне управління Міндоходів у м. Києві інформує, що правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку визначено нормами Закону України від 08.07.2010 № 2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску та зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Для таких платників єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% від суми, що визначається ними самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не менше розміру мінімального страхового внеску, встановлених Законом № 2464.
Нагадаємо, що максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (у 2014 році – 20 706 грн).
Мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. У 2014 році мінімальна заробітна плата складає 1218 грн.
Отже, мінімальний страховий внесок для фізичної особи – платника єдиного податку у 2014 році в розрахунку на місяць складає 422,65 грн (1218х34,7%) та на квартал – 1267,95 грн (422,65х3).
Також, згідно з п.8 ст.9 Закону про ЄСВ фізичні особи підприємці, які мають найманих працівників зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.
За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску орган доходів і зборів застосовує до платників єдиного внеску штрафні санкції у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.
Водночас, на суму заборгованості нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.
Нарахування пені, передбаченої Законом №2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати включно.

ГУ Міндоходів у м. Києві


Останній документ вважається оригіналом

Головне управління Міндоходів у м. Києві нагадує, що при поданні звітності в електронному вигляді немає обмежень щодо кількості надсилань звітних документів протягом одного дня. Тобто, якщо платник не отримав першу квитанцію, то він може надіслати звітність вдруге того ж дня.
Крім того, платник має право повторно відправляти податкові декларації, розрахунки у разі виявлення та виправлення помилок до настання граничного терміну подання відповідної звітності, вказавши при цьому тип документа "Звітний новий".
Звертаємо увагу, що якщо платник надіслав до контролюючого органу декілька примірників одного звітного документа (у разі виправлення показників, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважатиметься електронний документ, одержаний останнім, за умови, що його було внесено до бази даних, про що платнику було надіслано другу квитанцію.


ГУ Міндоходів у м. Києві


Комментариев нет:

Отправить комментарий