При получении наследства внуки, братья, сёстры будут освобождены от налога? Как идёт принятие. "Подводный камень" в проекте.
Проектом Закона Украины  № 0940 от 27.11.2014 предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц при получении наследства не только наследников первой степени родства, но и второй.

При этом оценка наследуемого имущества для таких наследников не должна осуществляться.

Членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, бабушка и дедушка как со стороны матери, так и со стороны отца, внуки.

На сегодня нулевая ставка по уплате НДФЛ с наследства распространяется только на лиц первой степени родства (родители, супруг или супруга, дети, в том числе усыновленные).

Вот сам проект Закона:


    Проект
вноситься народним депутатом України


Міщенком С.Г.

                                                                                                    
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №13-14, №15-16, №17, ст.112 із наступними змінами):

1. Підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
“членами сім’ї фізичної особи першого  ступеня  споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина,  діти такої фізичної особи,  у тому числі усиновлені.
Членами сім'ї  фізичної  особи  другого  ступеня  споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід як з боку матері, так і з боку батька, онуки;.

2. У статті 174:
у  пункті 174.2:
частину другу підпункту 174.2.1 викласти у такій редакції:

       а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;;

у підпункті 174.2.2 слова першого ступеня споріднення замінити словами першого та другого ступенів споріднення;

частину другу пункту 174.6 доповнити реченням такого змісту:
“При цьому вартість подарунків, одержаних обдарованим першого ступеня споріднення з дарувателем - резидентом, оподатковується за нульовою ставкою, а вартість подарунків, одержаних від дарувателя – резидента особами, які не відносяться до першого ступеня споріднення з таким дарувателем, оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу”;

доповнити пунктом 174.8 такого змісту:
”174.8. У разі отримання будь-яких об’єктів спадщини спадкоємцями, які відносяться до першого та другого ступенів споріднення з спадкодавцем, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.
 В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/подарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/подарунку, визначена згідно з законом”.

ІІ.  Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його  опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести свої нормативно – правові акти у відповідність з цим Законом.

Будем надеяться что парламент его примет, ведь многие бабушки и дедушки оставляют наследство своим внукам и внучкам.

Дополнение от 2016 года.

Трудно продвигается принятие Закона:

17.06.2016 Вручено зміни до таблиці поправок-2
14.06.2016 Вручено таблицю поправок-2
09.12.2014 Надано для ознайомлення
08.12.2014 Направлено на розгляд Комітету
05.12.2014 Передано на розгляд керівництву
27.11.2014 Одержано Верховною Радою
29.05.2014 Прийнято в першому читанні
15.05.2014 Обговорено
25.03.2014 Включено до порядку денного
02.03.2014 Надано для ознайомлення
28.02.2014 Направлено на розгляд Комітету
26.02.2014 Передано на розгляд керівництву

26.02.2014 Одержано Верховною Радою

Как идёт дальше принятие Закона, можно смотреть здесь http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=0940&skl=9

Текст Закона, к второму чтению (с учетом 7 поправок)

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., №13-17, ст.112) такі зміни:
1. Підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

“14.1.263. членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки”;

2. У статті 174:
у пункті 174.2:
підпункт “а” підпункту 174.2.1 викласти в такій редакції:

“а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення”;
у підпункті 174.2.2 слова “не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення” замінити словами та цифрами “не зазначені у підпункті 174.2.1 цього пункту”;
підпункт 174.2.3 викласти в такій редакції:
“174.2.3. за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого об’єкта спадщини/дарунка, що успадковується/отримується як дарунок нерезидентом від резидента, крім вартості будь-яких об’єктів спадщини, успадкованих нерезидентами першого та другого ступенів споріднення із спадкодавцями-резидентами, що оподатковується за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу. Зазначене у цьому підпункті виключення не застосовується до доходів у вигляді дарунків, отриманих нерезидентами від резидентів”;
у тексті пункту 174.3 після слів “до нотаріального оформлення об'єктів спадщини” доповнити словами “або в сільських населених пунктах - до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини”;

пункт 174.4 викласти в такій редакції:

“174.4. Нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування.
При цьому у такому податковому розрахунку обов’язково зазначається сума доходу у вигляді вартості успадкованого майна, отриманого платником податку, зазначеним у підпункті 174.2.2 цього пункту.
Нотаріус або в сільських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини”;
пункт 174.6 викласти у такій редакції:
“174.6. Об’єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.
Доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особо або фізичною особою – підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених цим розділом для оподаткування додаткового блага”;

доповнити пунктом 174.8 такого змісту:
“174.8. У разі спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.
Якщо об’єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.
В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/дарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів спадщини/дарунка, визначена згідно із законом”.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2016 року платником податків у вигляді спадщини/дарунка.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

==========================
Комітет Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я
до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини) 

                                                                                                          20.04.2016 року

         Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розглянув порівняльну таблицю до другого читання проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини) (реєстр. №0940).  

          При підготовці до другого читання  законопроекту (реєстр. №0940) надійшло 10 правок від суб’єктів законодавчої ініціативи, 7 з яких враховано, 1 - враховано по суті, дві правки (№№ 6 і 7)  відхилено в зв’язку з тим, що вони по суті суперечать врахованим правкам.    
        Враховані правки до ІІ читання законопроекту (реєстр. №0940)   в робочому порядку узгоджені з Міністерством фінансів України та Державною фіскальною службою України.
        На засіданні Комітету народні депутати України – члени Комітету особливу увагу приділили обговоренню правки народного депутата України Долженкова О.В. (до підпункту 174.2.3. пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу щодо зменшення ставки оподаткування спадщини і подарунків, отриманих нерезидентами, з 18% до 5%), яка не стосується предмету першого читання. 

       Було зазначено про недоцільність зменшення ставки оподаткування  спадщини та подарунків для всіх нерезидентів, оскільки це може сприяти ухиленню від оподаткування нерезидентами значних сум, отриманих від резидентів у вигляді подарунків, а також відтоку з України активів, отриманих нерезидентами у вигляді подарунків без оподаткування.

       Народні депутати України – члени Комітету обговорили та підтримали пропозицію зменшення розміру ставки оподаткування з 18% до 5%  виключно для оподаткування спадщини, отриманої в Україні нерезидентами від спадкодавців - резидентів І та ІІ ступенів споріднення. Для оподаткування вартості подарунків, отриманих нерезидентами від будь-яких резидентів, було вирішено залишити чинну ставку оподаткування.

           Враховуючи викладене  Комітет вирішив:

          1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини) (реєстр. №0940),  прийняти в другому читанні в цілому як Закон в редакції Комітету.

         2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України Южаніну Н.П. – Голову Комітету з питань податкової та митної політики.

       

Настораживает во втором чтении:


Як розуміти в прикінцевих положеннях до другого читання?

"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2016 року платником податків у вигляді спадщини/дарунка."

Наприклад: якщо Заява на спадщину була подана раніше у 2010 року, а Свідоцтво ще не отримано?


Цей пункт може мати різночитання.

Смотрите правую колонку сайта

Комментариев нет:

Отправить комментарий


Карма