Пособие по безработице. Допомога з безробіття.


Допомога з безробіття надається тим, хто застрахований у Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування України, та незастрахованим, визнаним безробітними, особам.
Безробітні – це працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні взятися до підходящої праці.
Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють і зареєстровані як такі, що шукають роботу.
Допомога призначається тим, хто став на облік у центрі зайнятості за місцем проживання, і виплачується в установленому порядку через банки.
Розмір допомоги
Застрахованим особам, які втратили роботу з не залежних від них обставин і визнані безробітними й протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу або виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, здійснювали підприємницьку або іншу діяльність протягом не менш ніж 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески і (або) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, допомога з безробіття визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) або середнього грошового забезпечення залежно від страхового стажу:
• до 2 років страхового стажу – 50%;
• від 2 до 6 років страхового стажу – 55%;
• від 6 до 10 років страхового стажу – 60%;
• понад 10 років страхового стажу – 70%.
Варто пам’ятати! Залежно від тривалості безробіття допомога з безробіття зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:
-    перші 90 календарних днів – 100%;
-    протягом наступних 90 календарних днів – 80%;
-    надалі – 70%.
За такими ж правилами визначається розмір допомоги з безробіття застрахованим особам, які звільнились з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин (або за угодою сторін і визнані безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), працювали протягом не менш ніж 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески та (або) єдиний внесок).
Увага! Поважними причинами при звільненні за власним бажанням є: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; вихід на пенсію тощо.
Постановка на облік
За умови, що особа зареєструвалась у службі зайнятості як безробітна протягом7 календарних днів після звільнення, їй гарантується:
• право на одержання допомоги з безробіття розміром 100% від середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів;
• 75% – протягом 90 календарних днів;
• 50% – протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.
Зверніть увагу! Виплата допомоги з безробіття особам, звільненим з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин, у перші 90 календарних днів не здійснюється. Виплата допомоги таким особам починається з 91 календарного дня у розмірі 80% до визначеного розміру.
Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін, виплата допомоги з безробіття починається зо дня її призначення у розмірі 100% до визначеного розміру.
Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років зо дня призначення допомоги з безробіття.
Для осіб передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» – за наявності відповідних умов) тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 720 календарних днів.
Для зазначених осіб передпенсійний вік визначається на день їх реєстрації як безробітних у державній службі зайнятості.
У розмірі, встановленому законодавством, тривалістю не більше 180 календарних днів протягом двох років зо дня її призначення допомога з безробіття надається:
- особам, які шукають роботу вперше, у тому числі випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах або звільнились зі строкової служби й не мали страхового стажу;
- іншим незастрахованим особам, визнаним безробітними.
Допомога з безробіття інвалідам з числа вищезазначених осіб не призначається.
Виплата допомоги з безробіття відкладається на час, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні або після закінчення строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.
Особам, яким вихідна допомога або інші компенсаційні виплати було виплаченоодноразово, виплата допомоги з безробіття відкладається не більш ніж на один місяць, а у разі здійснення таких виплат щомісячно – до закінчення періоду їх виплати.
УВАГА! Тривалість виплати допомоги з безробіття скорочується до 90 календарних днів, але не більше періоду виплати допомоги з безробіття, що залишився, у разі:
а) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін;
б) звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з:
- набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення з відбуванням покарання з випробуванням) до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи;
- систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо щодо працівника раніше було вжито заходів дисциплінарного чи громадського стягнення;
- прогулом (в тому числі відсутністю на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
- появою на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
- вчиненням за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
- з інших підстав, передбачених законодавством.
УВАГА! Тривалість виплати допомоги з безробіття скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:
1)    приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі поза межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги з безробіття – на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи;
2)    порушення умов і терміну реєстрації, перереєстрації як безробітного – на строк не менше ніж 30 календарних днів;
3)    недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, які надані безробітному в письмовій формі, у тому числі неповідомлення про перетин державного кордону у період, визначений працівником центру зайнятості для самостійного пошуку роботи, – на строк не менше ніж 15 календарних днів;
4)    припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості – на строк не менше 60 календарних днів.
Призначення допомоги
Допомога з безробіття призначається та виплачується з 8 дня після реєстрації особи в державній службі зайнятості.
Допомога з безробіття призначається на підставі: особистої заяви безробітного; довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (декількома місцями) роботи чи служби; трудової книжки; військового квитка; копії цивільно-правового договору, за пред’явленням, у разі наявності, свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування і паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
Рішення про призначення допомоги з безробіття, її розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного.
З цим наказом безробітний повинен бути ознайомлений під особистий підпис у картці обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості.
Виплата допомоги
Допомога з безробіття виплачується двічі на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць через банківські установи в установленому порядку.
Зверніть увагу! Допомога з безробіття нараховується до дня останнього відвідування центру зайнятості включно.

Уничтожают славянскую историю, уникального идола порезали на части

Во Львове, единственную в Украине каменную скульптуру языческого идола порезали на несколько частей, чтобы перенести в другое место.
Это связано с тем, что руководство музея, перед дворцовым комплексом, на 13 декабря 2012 установить бюст митрополита Андрея Шептицкого (христианство - палестина, израиль).


Лопушанський світовид, 1 тис років до н. е., Івано-Франківська обл., с. Лопушани

А идол мешал установке памятника, поэтому решили, что его надо убрать.
Идола разрезали на куски и фактически вручную на маленьком коляске перевезли за дворцовый комплекс.
Скульптуре языческого идола - более тысячи лет.
Это экспонат музея, который имеет свой инвентарный номер - и так обращаться с ним, преступление.
Это уникальная монументальная скульптура славянских (языческих) времен, которая сохранилась до наших дней на территории Украины. Ее нашли в XIX веке у села Лопушна, что вблизи Рогатина.
Из-за того, что местный греко-католический священник приказал высечь из идола крест, до наших времен дошло нижняя часть, которую в конце XIX века перевезли во Львов.
По материалам: Газета.Львив.

Идол (от греч. éidōlon) — физическое 2-мерное (рисунок) или 3-мерное  (статуя, статуэтка) изображение божества или духа, служащее образной визуальной интерпретацией духовной силы (божества), которой производится религиозное поклонение. 

Вот так уничтожают СЛАВЯНСКУЮ ИСТОРИЮ, и насаждают чужую веру.


Читайте ещё:
Ковыляй потихонечку - песни прошлых лет
Революция, которую все «замолчали».
Реально действует и помогает

 
P.S. Хотя для переноски (перемещения) можно было использовать кран или другие приспособления. Двадцать первый век - а поступают как варвары на чужой земле.
СССР: песни и люди. Мелодично и красиво


Умные и интересные фразы из Контакта.

"Единственный человек стоящий на твоём пути — это ты сама." (или сам).

Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего ;)

Никто не хочет сделать плохо вам, просто каждый хочет сделать хорошо себе

Женщины кaк кредит - отличные условия, крaсивaя реклaмa, можно дaже без спрaвок - только пaспорт, a потом постоянно что-то должен и дaже когдa уже всё дaвно погaсил - всё рaвно пришлют письмо... или позвонят...

Найден практический смысл татуировки тела. С помощью татуировки легче собрать тело как пазл после авиакатастрофы.

В этом мире есть только один способ заслужить любовь — перестать требовать её и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность. (Дейл Карнеги)

"Никто не становится другом женщины, если может быть ее любовником."[Оноре де Бальзак]

Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни для них не будет.

Купила Камаз и не жалею. Никого не жалею.

Переходный возраст-это когда ты не можешь выбрать между пивом и мороженым!!

- Так, сынок, шажочек, еще шажочек. Молодец. Маша, неси быстрей камеру - сын с выпускного вернулся.

Не пытайтесь понять женщину, а то, не дай Бог, еще поймете!

Дорогие девушки, если вы слышите фразу: «Некрасивых женщин не бывает — бывает мало водки». Смело отвечайте: «Не бывает некрасивых мужчин — бывает мало денег»

Я - не лентяй. Я - князь дивана ))))

Самое лучшее в любви — это заниматься ею. [Coco Chanel....]

Если вам в дверь ломятся бандиты, попробуйте ломиться в нее с другой стороны. Это озадачит злоумышленников.

Когда над тобой шесть фунтов земли, тебя любят все. © Дж.Леннон

Если обозвать женщину полной дурой, она больше обидится на прилагательное)))))

Едет блондинка на джипе, ее останавливает гаишник.
— Почему спереди и сзади номера разные?
— Спереди мобильный, сзади — домашний.

Только тот, кто рискует зайти слишком далеко, знает как далеко он может зайти...

Быстрее всего радужные перспективы открываются при помощи штопора.

С другими не хочу...С тобой не получается...

Женщина никогда не забудет мужчин, с которыми у нее все получилось.
Мужчина – женщин, с которыми не вышло.

Экзамен в мединституте. Препод: — Какой орган у человека может увеличиваться в 14 раз? Не спешите, подумайте ещё! Студентка: — Хи-хи! Преподаватель: — Зрачок может увеличиваться в 14 раз! А «хи-хи» только в полтора

Тело: хочу напиться. Сердце: протестую, хочу любви. Мозг: протест отклонен, я тоже хочу напиться!!!=)))

Он: "Вон, смотри, звезда падает, загадай желание."
Она: "Я хочу, чтобы ты на мне женился."
Он: "Ой, смотри, обратно полетела!"

Если кто-то звонит вам,когда пьян,цените это. Вы очень дороги этому человеку.

Хочу счастья. Литр

Если тебя нет вконтакте, все думают что тебя нет дома

Теперь у девушек 2 проблемы,что одеть, и что поставить на аву

- А это точно поможет? - спросила царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...

Любовь - безумие, но именно она наполняет нашу жизнь смыслом..

В лесy был обнарyжен скелет. Это был скелет чемпиона мира по пряткам.

Умные мысли приходят лишь тогда, когда все глупости уже сделаны.

Реально действует и помогает (Электронный церковный сервис)

Чем страсть сильнее, тем печальней бывает у нее конец. (Шекспир)

Слава — это как универсальный пропуск: куда хочешь, туда и идешь. (Л.Ди Каприо)

Не хочу искать работу. Она же меня не ищет. В конце концов надо, иметь хоть каплю гордости.

« Женщины говорят о любви и молчат о любовниках, мужчины – наоборот: говорят о любовницах, но молчат о любви » (М. Цветаева)

Любовь - ИСТОРИЯ О ТРЕХ СТАРЦАХ (Интересная притча)


Смешной стишок, который можно рассказать девушкам, которые набирают вес. 

А таких сейчас очень много ((


Чтобы попа не толстела,
Разминайте сексом тело.
Ноги выше, руки шире,
За ночь раза три - четыре..
Женатые мужчины живут дольше, а холостые − интереснее!

Україна - як є.


Украину готовят на съедение
«...Если у вас нет хорошего набора оружия для выживания, приобретайте его прямо сейчас. Пусть это будет одним из приоритетов — после запаса еды, воды и жилища. Купите хотя бы среднего размера пистолет, военную полуавтоматическую винтовку и пистолет или винтовку 22-го калибра. Дополнят набор винтовка с магазином (желательно того же калибра, что и полуавтоматическая винтовка), помповое ружье и еще что-то вроде пистолета-пулемета или полуавтоматического карабина...»

Эта цитата — не фрагмент из футуристического романа-антиутопии и не инструкция по организации уличной банды. Это совет из сетевого дневника молодого человека, пережившего дефолт в Аргентине 

Международные организации, в частности МВФ, проводят окончательное умерщвление экономики страны-жертвы и обеспечивают защиту интересов международных финансовых корпораций, например «выбивая» у правительства согласие на перевод корпоративных долгов в государственный долг. Предоставление международных «стабилизационных кредитов» — важная часть финансовой атаки, т. к. позволяет окончательно закрепить достижение целей организаторов атаки, обеспечить перераспределение собственности в пострадавших странах в пользу транснациональной финансовой олигархии.
В результате дефолта и последующей «санации экономики» в стране-жертве финансовой ловушки значительная часть собственности переходит в руки транснациональных корпораций в счет погашения долгов. А большая часть национального продукта стран, ставших жертвой международных финансовых колонизаторов, многие годы будет уходить в страны «золотого миллиарда» в виде долговых выплат, процентов за реструктуризированные иностранные кредиты, дивидендов от собственности транснациональных корпораций (ТНК) в этих странах.
К сожалению, если ситуация в Украине будет развиваться по нынешнему сценарию, то скорее всего уже в ближайшие годы нашу страну ждет участь Аргентины — богатейшие поля ограждены заборами и охраной, выращиваются в основном технические культуры, а весь продовольственный урожай вывозится за рубеж — более платежеспособным клиентам.
Читать полностью: http://2000.net.ua/2000/forum/puls/44580


Стадо ослов и баранов не может победить даже небольшую стаю шакалов
Самые главные враги нашей страны существуют внутри Украины. Наибольшее сборище подонков и негодяев можно видеть в передаче «Шустер Live». Следующая по количеству государственных предателей и коллаборационистов – передача Киселева.
Украинская элита подлежит перевоспитанию в трудовых лагерях.
Читать полностью: http://obozrevatel.com/politics/berkut-utilizirovat-elitu-ili-narod.htmМистер Кольт, мы ждем вас..
Листаю газету, а в ней – о дядьке, выстрелившем в лицо другому дядьке. Вначале думаешь – ну, что за кретины? Что это за такое решение вопроса странное – в лицо ближнему пулять? Но вчитываешься, и понимаешь – хорошее решение вопроса избрал мужик, правильное.
Ибо «ближний» - сын главы местной райгосадминистрации, 32-летний алкаш, мажор (в масштабах села), сбивший несколько лет назад двух девчонок, мирно идущих по тротуару. Налакался водки, поехал на УАЗике кататься, сбил пешеходов, и, рассмеявшись (!), уехал.
Справедливый украинский суд строго наказал ублюдка, отмерив тому 5 лет… условно.
 А ублюдок ничего более умного не придумал, как в день освобождения отправиться на кладбище и помочиться на могилу сбитой им девочки. При встречах на улице с отцом погибшей ухмылялся, словечки всякие в спину говорил.
...
Нас загнали в угол, и, если мы останемся скалящими зубы и дрожащими от страха болонками, то нас с превеликим удовольствием забьют ногами. Но если превратимся мы в сильных и упругих бультерьеров, тогда загнавшему нас в угол не поздоровится.
Читать полностью:  http://obozrevatel.com/news/2010/2/15/350715.htm


КУЧМА: “Суддів, блядь, набрали, ну вони й подонки”

Интересно:

Видео песни о войне - стоит посмотреть.

Группа из Казахстана:

Вот хоть начали петь со смыслом, плюс постановка, класс ))))Слова песни:

Проснулись все, кому спалось,
На небе что-то взорвалось,
Я распахнул своё окно и глянул вверх,
И тут мне сзади говорят:
«Ты посмотри, опять бомбят!» —
А я в ответ: «Да это ж просто фейерверк!».

Кому ответ?! Кто говорил?!
Ведь я один в квартире был!
Жена у матери — давно, наверно, спит.
Я обернулся: что за бред!
Передо мной стоял мой дед,
Мой дед, который в 45-м был убит.

Шинель, пилотка, ППШ,
А я стоял едва дыша,
И головой своей мотал, чтоб сон прогнать,
Но дед не думал уходить,
Он попросил воды испить,
Потом сказал: «Присядем внук, к чему стоять!».

Напротив деда я сидел
И словно в зеркало глядел,
И дым махорки незнакомый мне вдыхал,
А он курил и говорил,
Про то, где воевал, где был,
И как на Одере в него снаряд попал.

Тут его взгляд задумчив стал,
И дед надолго замолчал,
Потом вздохнул и произнес: «Скажи мне, внук,
Ты отчего же так живешь,
Как будто свой башмак жуешь,
Как будто жизнь для тебя сплошной недуг?!».

Я растерялся, но потом,
Ему все вывалил гуртом:
Что современный человек такая дрянь,
Что я ишачу на козла,
Что в людях совесть умерла,
И что отмыться им не хватит в мире бань.

Я что-то там еще кричал,
Но тут кулак на стол упал,
Горящим страшным взглядом дед меня сверлил:
«Тебе б со стороны взглянуть,
Мой внук, на жизни твоей суть,
И ты б тогда совсем не так заговорил!

Ты был талантлив, всех любил,
Но всё в деньгах похоронил,
Искал разгадку смысла жизни, а теперь?!
Ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене,
И между миром и тобой стальная дверь.

Неужто ради ваших склок,
За хлеб и зрелища мешок,
Мы погибали под огнем фашистских крыс,
Эх, нету Гитлера на вас,
Тогда б вы поняли за час,
Всю ценность жизни,
Её прелесть, её смысл!».

Уже рассвет входил в мой дом,
И пели птицы за окном,
Солдат исчез, и я вдруг начал понимать:
В любом из нас сидит война,
Не знаю, чья в этом вина,
И нам нельзя на ней, ребята, погибать!
В любом из нас сидит война,
Не знаю, чья в этом вина,
И нам нельзя на ней, ребята, погибать!

В ролике снялись два брата, но некоторые указывают на ошибку режиссера - что он одновременно не показал двух братьев в кадре.

А так впечатление отличное ))))

Читайте ещё:
Реально действует и помогает

Для мужчин на заметку