В семейном кодексе по братскому поделились

17 мая 2012 года Верховна Рада приняла изменения в семейный кодекс Украины. 
Исключили часть 5 статьи 61, хотя она и была принята в дополнение к кодексу в январе 2011:
" 5. Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя є 
житло,  набуте  одним  із  подружжя  під   час   шлюбу   внаслідок 
приватизації державного  житлового  фонду,  та  земельна  ділянка, 
набута внаслідок безоплатної передачі  її  одному  з  подружжя  із 
земель   державної   або   комунальної  власності,  у  тому  числі 
приватизації.
{  Статтю 61 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2913-VI 
( 2913-17 ) від 11.01.2011 }"
А теперь этот вопрос будет регулироваться:
"Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) такі зміни:
1) частину першу статті 57 доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";
5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України";"

А сейчас статья 57 имела такую редакцию:

"Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, 
                чоловіка 
     1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: 
     1) майно, набуте нею, ним до шлюбу; 
     2) майно,  набуте  нею,  ним  за  час шлюбу,  але на підставі 
договору дарування або в порядку спадкування; 
     3) майно,  набуте нею,  ним за час шлюбу,  але за кошти,  які 
належали їй, йому особисто. 
     2. Особистою  приватною  власністю дружини та чоловіка є речі 
індивідуального користування,  в тому  числі  коштовності,  навіть 
тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. 
     3. Особистою приватною власністю дружини,  чоловіка є премії, 
нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги. 
     Суд може визнати за другим з подружжя право  на  частку  цієї 
премії,  нагороди,  якщо  буде  встановлено,  що  він своїми діями 
(ведення домашнього господарства,  виховання дітей тощо) сприяв її 
одержанню. 
     4. Особистою  приватною власністю дружини,  чоловіка є кошти, 
одержані як відшкодування за втрату (пошкодження)  речі,  яка  їй, 
йому   належала,  а  також  як  відшкодування  завданої  їй,  йому 
моральної шкоди. 
     5. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові 
суми,  одержані нею, ним за обов'язковим особистим страхуванням, а 
також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески 
сплачувалися  за  рахунок  коштів,  що  були  особистою  приватною 
власністю кожного з них.
     6. Суд може визнати особистою  приватною  власністю  дружини, 
чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання 
у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. 
     7. Якщо у придбання майна вкладені  крім  спільних  коштів  і 
кошти,  що  належали  одному з подружжя,  то частка у цьому майні, 
відповідно  до  розміру  внеску,  є   його   особистою   приватною 
власністю.  "
Опять "табачок врось" получается,  может и правильно.


З 1 січня 2012 року продаж успадкованої або подарованої нерухомості не оподатковується податком на доходи фізичних осіб

Згідно з п. 172.1 ст.172 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) фізичні особи, які отримали у спадок або у подарунок нерухомість у вигляді житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані вони і господарсько-побутові споруди та будівлі), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безкоштовної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України, залежно від її призначення мають право продати такий об’єкт з нульовою ставкою оподаткування, не чекаючи 3-х років після успадкування.
Отже, з 1 січня 2012 року не оподатковується продаж або обмін успадкованої нерухомості, зазначеної у п. 172.1 Кодексу.
ДПІ 30.05.12
Для тех кто имеет, ил собирается иметь "железного коня":
Пільги, передбачені законодавством щодо сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Державна реєстрація транспортних засобів та їх складових частин.
   
Лист ДПС України від 02.11.2011 р. №5037/7/17-3217 "Про сплату збору за першу реєстрацію транспортного засобу" (Витяг)

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Чи застосовується штрафна санкція у разі своєчасного подання юридичною особою розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу, але без завірених копій реєстраційних документів?

Cплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Документ який підтверджує використання транспортного засобу та обраховується період його використання при обчисленні збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Чи може фізична особа повернути сплачений податок з власників транспортних засобів за 2011-2012 роки?


Дополнение:
30.08.2012
Минюст издал приказ, регулирующий оформление свидетельств и извлечений
Минюст установил, что оформление свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество осуществляется государственным регистратором прав на недвижимое имущество на специальных бланках свидетельств о праве собственности.
Минюст издал приказ от 10.08.2012 г. № 41/5ДСК об оформлении свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество, целью которого является, обеспечение надлежащей реализации мер по созданию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, упорядочения отношений относительно оформления свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество, извлечений, информационных справок и выписок из Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество на специальных бланках документов информационной системы Минюста.
Согласно приказу, Минюст установил, что оформление свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество осуществляется государственным регистратором прав на недвижимое имущество на специальных бланках свидетельств о праве собственности, образец и описание которых утверждены приказом от 22 апреля 2003 года № 39/5 ДСК (п. 6 приказа).

Оформление извлечений из Госреестра вещественных прав на недвижимое имущество в случаях, когда оформление таких извлечений предусмотрено в двух экземплярах, осуществляется на специальных бланках для выдачи извлечений из Реестра прав собственности на недвижимое имущество (п. 9 приказа).

Оформление свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество осуществляется госрегистратором прав на недвижимое имущество на специальных бланках свидетельств о праве собственности, образец и описание которых утверждены приказом Минюста от 22 апреля 2003 г. N 39/5( п. 10 приказа).
Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования, кроме пунктов 6, 8-10 и абз. 3 п. 13 приказа. Последние вступают в силу с даты, определенной а «Заключительных и переходных положениях» Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничения» и другие законодательные акты Украины.

Какие программы и антивирус установить

Поле подписки на блог - в правой колонке
Дополнение:
04.09.2012
Про оподаткування фізичних осіб у запитаннях-відповідях
   
- Я придбав квартиру за кредитною програмою «іпотечне кредитування» в іноземній валюті. Хоча зареєстрований по іншій адресі. Чи маю я право на отримання податкової знижки?Відповідно до пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.
При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.
Це право виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. Крім того, відповідно до пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу фізична особа - резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов'язані зі сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. Згідно із п. 175.4 ст. 175 Кодексу право на включення до податкової знижки суми, розрахованої відповідно до ст. 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років, починаючи з року, в якому: об'єкт житлової іпотеки придбавається; збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання. У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.
Враховуючи наведене, право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом настає з року, в якому житловий будинок (квартира, кімната) набуває статусу податку як основне місце його проживання згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

- Я маю у власності 2 квартири, загальна плаща яких є меншою за 120 кв.м. Чи повинен я сплачувати податок на нерухомість? Який взагалі порядок сплати, та як обраховувати податок?
Відповідно до підпункту 265.1.1. пункту 265.1 статті 265 Податкового Кодексу України (далі Кодекс) платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:
для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Головною особливістю нарахування даного податку є пільга передбачена підпунктом 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Кодексу, зокрема база оподаткування зменшується на 120 кв.м. для квартири і на 250 кв.м. для житлового будинку. Особливістю даної пільги є те що вона застосовується тільки один раз за звітній період і тільки до одного об’єкта оподаткування.
Таким чином, якщо у власності у фізичної особи знаходиться дві квартири площею по 45 кв.м кожна, то пільга може бути застосована тільки до однієї з них (45 кв. м – 120 кв. м). Вся площа другої квартири підлягає оподаткуванню по встановлених ставках (45 кв.м х 10,73 грн./1 кв. м = 482,85 грн.).
Для фізичних осіб податок нараховують органи ДПС на підставі даних, отриманих з Держреєстру речових прав на майно.
Про суми, які підлягають сплаті податку до 1 липня року, за який податок нараховується, фізичній особі направляється податкове повідомлення-рішення форми.
Податок необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пп. 265.10.1 НКУ).
Але відповідно до Розділу XIX Прикінцеві положення Кодексу, в який внесено зміни Законом України від 24.05.2012 року № 4834 стаття 265 набирає чинності з 1 січня 2013 року.
-Я займаюсь господарською діяльністю, як фізична особа підприємець на загальній системі оподаткування. Очікувані обсяги не досягають 10 млн.грн. Із засобів масової інформації чув, що збільшено обсяги доходів відповідно до яких можна застосовувати спрощену систему оподаткування фізичними особами.
Так дійсно, Законом України від 05.07.2012, № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" збільшено кількість груп, а саме п'ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб та обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень і шоста група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.

- Я планую здавати квартиру в оренду громадянину. Для здійснення такої діяльності мені необхідно реєструватись приватним підприємцем, і хто повинен обраховувати і в які строки сплачувати податок?

Підпункт 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 Кодексу визначає, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець, при цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.
Таким чином фізична особа, яка здає в найм нерухоме майно може за власним бажанням зареєструватись приватним підприємцем сплачуючи податки відповідно до обраної ситеми або здавати нерухомість, як громадянин декларуючи свої доходи за результатами звітнього року.

- При здійсненні операції з обміну квартир, який порядок сплати податку?

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, тобто 5 відсотків (п. 172.2 ст. 172 Кодексу).
Під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документи про сплату до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку згідно із п. 172.4 ст. 174 Кодексу. Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України (п. 172.11 ст. 172 Кодексу).
Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, що продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни (пп. "а" п. 172.5 ст. 172 Кодексу).
Джерело: ДПС у Запорізькій області
Расписание автобусов на море
Расписание автобусов на море, Лазурное, Железный Порт, Большевик с автостанции от Центрального рынка в Херсоне
Подбор жилья, хорошие сервисы (Лазурное, Железный Порт, Большевик, Арабатская стрелка):
http://lazurnoe.com/
http://bolshevik-hotels.com/
http://skadovsk.info/
http://arabatskaya-strelka.com/
http://gport.com.ua/